นักเขียน

 

 

 

 

 

 

 

 

เกี่ยวกับผู้เขียน

ประวัตินักเขียน : ชื่อ นันทัชพร หลายใจ

อายุ : 35 ปี

สัญชาติ: ไทย เชื้อชาต: ไทย

ศาสนา: พุทธ

วุฒิการศึกษา : มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ สาขาการตลาด

ประสบการณ์ทำงานของนักเขียน :  ความชำนาญในการมีทักษะการวิเคราะห์และกลยุทธ์การแข่งขันทางการตลาดเว็บบาคาร่าออนไลน์ จนทำให้มีความรอบรู้ และความสามารถมากมายกลายมาเป็นนักเขียนมานานมากกว่า 10 ปี มีทักษะในการเขียนบทควาทั่วไปได้อย่างหลากหลายแนว  ด้วยผลงานที่ถูกจัดทำขึ้นมาอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด

ความเชี่ยวชาญของนักเขียน : มีทักษะการวิเคราะห์และการวิจัยทั้งเชิงคุณภาพ และเชิงปริมาณเพื่อวางกลยุทธ์การแข่งขันทางการตลาดเว็บพนันบาคาร่าออนไลน์ ทำหน้าที่รวบรวมบทความที่น่าสนใจของบาคาร่าออนไลน์ ตีความและเผยแพร่ข้อมูลเป็นเกร็ดความรู้ และนำเสนอผลงานเพื่อให้ผู้อ่านทุกคน ทำความเข้าใจและมีประสบการณ์วางแผนเดิมพันที่ดีขึ้น โดยสามารถคาดการณ์และเข้าใจแนวโน้มของผู้บริโภคได้ 

ข้อมูลติดต่อ

ตำแหน่งงานปัจจุบัน: บรรณาธิการ (w88zeed.com)  

ที่อยู่: 788 ม.1 ต.สะเอะ อ.กรงปินัง จ.ยะลา 95000

อีเมล:[email protected]

Social: